Fasadesystemer

Vi leverer komplette løsninger for ulike puss-systemer i tett samarbeid med Norges største leverandører i markedet: Weber Norge og Sto Norge.

Fasadesystemer

Ventilerte fasadesystemer er ideelt for norske forhold. De er robuste, slagfaste og brannsikre og krever lite vedlikehold. Vi leverer flere ulike typer puss-systemer.

Her følger mer informasjon om systemene fra Weber og Sto:

Weber

Når du velger et av Webers fasadesystemer, får du et bærekraftig arkitektonisk og økonomisk veloverveid bygg. Med Weber fasadesystemer får du samtidig en brukervennlig løsning som er lett å vedlikeholde.

Weber VentiGuard er et slankt og fleksibelt fasadesystem med totrinns tetting som sikrer ventilering og drenering. Det er et enkelt og hurtig system som er ideelt for større bygg.

Weber VentiGuard Extreme het tidligere Weber Luftet Kledning og er et robust og fleksibelt fasadesystem for alle typer bygg. Dette alternativet har også totrinns tetting, og egner seg godt for både nybygg og rehabilitering. Weber VentiGuard Extreme har store variasjonsmuligheter i overflatebehandlinger.

Weber Rehabiliteringssystem benyttes til innvendig og utvendig rehabilitering av eldre teglmurverk og konstruksjoner av naturstein, betong, porebetong etc.

Les mer om fasadeproduktene fra Weber her.

 

Sto

Fasadesystem for nybygg og renovering fra Sto Norge er optimalisert for å tåle varme, kulde, fuktighet og belastninger for langsiktig beskyttelse av materialet. Sto Norge har systemer for alle typer overflater for nybygg og renovering.

Sto har utviklet det første totrinnstettende og drenerte fasadesystemet StoTherm Vario D. Vi benytter dette systemet, men oftest StoVentec R foruten StoTherm Vario, StoTherm Mineral og StoTherm PIR.

StoVentec Fasadesystem har vært på det nordiske markedet siden slutten av 90-tallet og monteres som en luftet og totrinnstettet kledning. Fasadesystemet StoNordic er et armert pussystem for massive veggkonstruksjoner, rehabilitering av eldre pussisolasjonssystemer og EPS veggelementer.

StoVentec R er et luftet fasadesystem med fugefri pussoverflate.

StoTherm Vario D er et isolert fasadesystem med mineralsk grunnpuss, dreneringseffekt.

StoTherm Vario er et isolert fasadesystem med mineralsk grunnpuss for mangfoldige overflater.

StoTherm Mineral er et ubrennbart isolert fasadesystem, spesielt egnet for høyhus og offentlige bygninger.

StoTherm PIR er et slankt isolert fasadesystem for energieffektiv bygging med maksimal nytteflate.

 

Les mer om fasadeproduktene fra Sto her.