Antikvarisk arbeid

Fra Kosovo har vi med oss historien og kompetansen. Helt fra starten av i Norge i 1994 har vi ønsket å vise at vi behersker antikvariske murerteknikker.

Antikvarisk arbeid

Vi kom med kunnskapen som ikke alle i Norge hadde på den tiden. I årenes løp har vi samarbeidet godt med antikvariske myndigheter. Vi sørger for å sette alle typer antikvariske murfasader tilbake til nærmest mulig opprinnelig standard og utseende.

Verktøyet vi bruker er det samme som er blitt brukt i tusener av år; hender, murerskje, pussebrett og sjablonger.

Sjablonger lager vi etter rester av trekningene som er i god nok stand, eller gjenskaper sjablonger eller trekninger etter tegninger og bilder. Målet er å gjenoppbygge gesimser og andre trekninger på en korrekt måte.

Vi bruker historisk riktige og anerkjente bindemidler og mørtler tilpasset de oppgavene vi er satt til å løse. Vi tar også avstøpninger av dekorasjoner og detaljer for rekonstruksjon og ny oppbygging.

Alle større prosjekter er avhengig av en god planleggingsfase. Vi bistår alle våre oppdragsgivere i planleggingsfasen med vår erfaring og kunnskaper. Ved befaring og gjennomgang av puss og malingsprøver kan vi danne oss et bilde av skadeomfang, behov for utbedring og alternative utførelser.

Antikvariske myndigheter og spesialister er viktige samarbeidspartnere for oss. Bare med en tett dialog med eksterne ressurspersoner, blir vi i stand til å løse oppdragene til det beste for kunden. Når det praktiske arbeidet settes i gang, holder vi en mest mulig effektiv fremdrift uten å gå på tvers av materialenes egenskaper.