Andre tjenester

XK Entreprenør samarbeider tett og godt med eksterne blikkenslagere, malere, elektrikere, rørleggere, tømrere og snekkere. Vi bruker kun folk vi stoler på.

Andre tjenester

Vi er like opptatt av kvalitet og et godt sluttprodukt som byggherrer og huseiere. Vi har respekt for andre folks penger. Vi har egne ansatte innen flere fag, men av og til er det nødvendig å hente kompetanse og ekspertise utenfor eget hus. Derfor har vi bred erfaring i å samarbeide med andre håndverksgrupper. Vi benytter firmaer vi har kjent gjennom en årrekke, og som vi vet at vi kan stole på.

XK Entreprenør kan levere en komplett entreprise med flere håndverksfag som underentreprenører.

Fasadesikring

Fukt i murfasaden i kombinasjon med kulde, resulterer ofte i problemer. Vi sikrer fasaden for å hindre større skader i påvente av en fasaderehabilitering.

Dessverre venter mange for lenge med å utbedre skader som følge av frostsprengning eller dårlige beslag, takrenner og nedløp. En gårdeier kan straffes hardt økonomisk dersom deler av fasaden løsner og faller ned på personer eller for eksempel biler. Som en førstehjelp sørger XK Entreprenør for å begrense skadeomfanget.

Vi sikrer gategrunnen, sperrer vei og fortau og har alltid folk på bakkeplan for å hindre ferdsel under liften der folk jobber for å fjerne løse ornamenter og murpuss. Vi kan sikre ødelagte fasader fra 1. etasje til gesims.

Etter å ha fjernet det som er av løs fasade, slemmer vi overflaten for å hindre at mer vann trenger inn i fasadekonstruksjonen. Da har vi stanset skaden og gårdeieren kan – gjerne sammen med oss – planlegge hvordan fasaden skal bli som ny igjen. Vi samarbeider med andre faggrupper, for eksempel blikkenslagere, som utbedrer alt som måtte være nødvendig for å hindre grobunn for nye skader og behov for reparasjoner.

Vindusrehabilitering

Ved rehabilitering av større fasader er det ofte også behov for å rehabilitere vinduene. Vi samarbeider med spesialfirmaer som gjør gamle vinduer som nye.

I noen tilfeller vil det være bedre om vinduene fjernes helt når fasaden skal gjennom en grundig rehabilitering. Vi sørger for en kvalitetsmessig oppgradering av vinduer og vinduskarmer, med forskriftsmessig tetting og nye beslag.

 

Rehabilitering av kjellere

Vi hjelper deg med å ta kjelleren i bruk, eller å få en friskere kjeller. Mange steder står store arealer ubenyttet fordi kjelleren er uegnet til lager eller boareal.

Vi kommer gjerne på befaring for å vurdere mulighetene, og for å gi råd om hvilke tiltak som best vil lønne seg. For å kunne utnytte verdifulle kvadratmetere i kjelleren, er det kanskje behov for å sanere sopp og råte, hindre fuktinntrengning samt sørge for tilstrekkelig ventilasjon.

Vi tar hånd om både innvendig rehabilitering av kjellervegg og gulv, og utvendig oppgradering av grunnmur med ny utvendig isolasjon og drenering.

Gulvavretting

Vi avretter alle typer gulv, både små og store, i ønsket farge og finish, for vannbåren varme og parkett, mot grunn eller etasjeskilleren.

Vi retter av gulv som inkluderer vannbåren varme og trinnlydsisolasjon for parkett. Vi kan bygge opp gulv mot etasjeskillere, eller ved isolasjonsbehov mot grunnen. Vi løser kundenes ulike krav, fra krav til lavtbyggende gulv med god lydisolasjon i privatboliger, til gulvløsninger i næringsbygg og garasjer. Vi kjenner produktene og vet hva som skal til for at kunden skal føle trygghet og være fornøyd i mange år fremover.

Radonsikring

Radon kan være et stort helseproblem. Vi utfører radonsikring med velprøvde systemer på nye og eksisterende bygg i henhold til dagens forskrifter.