Referanser

”Jeg vil på det varmeste anbefale XK Entreprenør til alle som skal rehabilitere murfasader.”

Oscars gate 31

«Når du bor i et hus med antikvarisk verdi, ønsker du fagfolk til å rehabilitere; fagfolk du kan stole på og som virkelig kan sitt håndverk. Å følge med på hva XK Entreprenør utførte, gjorde at vi ble enda stoltere av huset vårt. Det er et firma jeg ikke nøler med å anbefale til krevende jobber. Alle var hyggelige å ha med å gjøre. Jeg har ikke én eneste ting å sette fingeren på.» Henrik Huitfeldt

Les mer

Youngs gate 7-9

Vi har utført full rehabilitering av Youngs gate 7-9 og Torggata 13 ved Youngstorget i Oslo. Bygningene ble oppført i henholdsvis 1870, 1874 og 1861. Youngs gate 7 og 9 havnet på Byantikvarens gule liste i 1998, Torggata 13 i 2002. Entra Eiendom kjøpte de tre murgårdene i 2002. Siden har de stått tomme. I 2008 vedtok Oslo kommune å frede denne bebyggelsen på Youngtorgets sørøstlige hjørne.

Les mer

Nedre Slottsgate 3

«Jeg vil på det varmeste anbefale XK Entreprenør til alle som skal rehabilitere murfasader. Firmaet har dyp kompetanse på området, og har gjort et glimrende arbeid for oss på vår eiendom Nedre Slottsgate 3 i Oslo. Vi kommer til å bruke XK Entreprenør på andre av våre eiendommer. Fra Kosovo har XK Entreprenør tatt med seg kompetanse man ikke finner i samme grad blant lokale norske murere. Kontakt meg gjerne for mer informasjon.”

Les mer

Murmester Jon Rusvik

«XK Entreprenør har vært og er en foretrukket samarbeidspartner på flere større byggeprosjekter. De innehar god kompetanse og har fornuftige priser. De er dyktige på mur, flis, tradisjonell puss og sprøytepuss. I tillegg til kompetanse har de kapasitet til å levere det vi trenger i tide».

Les mer

Gyldendal med Danskehuset

Gyldendals Forlags fasade på Sehesteds Plass og mot Univesitetsgaten ble rehabilitert i 2012. Det meste av plane flater og mye av dekorasjonene var ødelagt fordi det ved tidligere rehabiliteringer var benyttet materialer som ikke passet til.

Les mer

Schweigaardsgate 28, Trelastlageret

Fasaden mot Schweigaards gate til landets eneste fredede trelastlager ble satt opp på nytt etter en brann i 2003. Bygningen ble tegnet av arkitekt Harald Kaas og oppført i 1912. Bygningen var ikke godt nok brannsikret, selv om det var bevilget penger til det. Trelastbygningen ble fredet blant annet på grunn av en karakteristisk form på fasaden og den historiske betydningen den har for trevaredrift i Oslo og langs Akerselva fra 1500-tallet og fremover.

Les mer

Prinsdalfaret 1B

«Det er mange gode grunner til å rose XK Entreprenør. De er profesjonelle i all sin fremferd. De snakker et språk som vi huseiere forstår. De kommer når de skal – og de løser oppgavene på en eksemplarisk måte. Forsikringsselskapet vårt brukte først et annet murerfirma. Men det var et bortkastet år. Heldigvis kom XK Entreprenør inn i bildet. De så raskt hva som var feil og hvordan de skulle løse det. De har stått på hele tiden for at vi skulle føle oss trygge. XK Entreprenør legger virkelig sjela si i å levere varene!»

Les mer

Oscars gate 29, Nederlandske Ambassade

Den opprinnelige villaen ble oppført i 1868, tegnet av Wilhelm von Hanno i italiensk renessanse. Senere har bygningen fått både karnapper, balkong og tilbygg. Det siste tilbygget ble realisert i 1998 for Nederlands Ambassade, som fortsatt eier huset. Vi rehabiliterte villaens fasader i 2014 - 2015. Arbeidene ble overlatt til oss, da ambassaden hadde fulgt med, og så resultatet av rehabiliteringen av nabobygningen, Oscars gate 31, som vi gjorde året før. Det var et ønske fra ambassaden at de ville ha samme utførelse og kvalitet som villaen i Oscars gate 31.

Les mer

Malermester Ole Andreas Klaveness

«Murerfaget har gjennomgått store endringer de siste 50-60 år. Men ikke all utvikling har vært til gavn. Den gamle murbybebyggelsen, primært i byene, bygger på en tradisjon vi kan spore helt til bake til førkristen tid. Den bygger på tegl- /naturstein og kalkmørtler. Bare i Oslo regner vi med at vi har ca. 4500 slike bygninger fra ca. 1800 frem til 1915-1920. Forvaltningen av disse byene kan det sies mye om. Mange har ønsket å rive det meste. Heldigvis har den holdningen snudd.

Les mer

Jarlsberg hovedgård

«Det er lett å la seg smitte av Xhevdets engasjement for murerfaget og gamle teknikker. Nordfasaden på Jarlsberg Hovedgård er i dag rensket for 70 og 80 tallets fremtidstro på moderne produkter, og tilbakeført til fordums glød.  Utfordringene ligger lagvis på Jarlsberg; første etasje har gråstein bundet med nuthår og blod, mens kalk og teglestein fulgte ombygningene med 2. og 3. etasje på 1700- tallet. En slik bygning kan ikke være pakket inn i sement og plast! Det er lett å si at man skal tilbake til utgangspunktet, men hvordan gjøre det?  Vi har høstet mye erfaring av tidligere arbeider, og noen ganger settes man «to skritt tilbake». Gjennom samarbeidet med XK Entreprenør og Juuhl & Bratfoss har vi løst mang en utfordring og funnet metoder som varer. Dette er engasjerte mennesker med stor kompetanse og erfaring. Resultatene taler for seg selv.

Les mer

Smia, Gamle Drammensvei 25, Bekkestua

I den gamle smia på Stabekk i Bærum banket kunstnere ut skulpturer over den samme ambolten som en gang ble brukt til å lage telemontørenes redskaper. Bygningen ble oppført rundt 1900. Bygningen var opprinnelig en del av en større bygningsmasse. Den ble overtatt av Norges Telegrafverk (Telenor) i 1924 som smie for å produsere kabelfester til jernbanen. Televerket eide et stort område på Stabekk for verksteder og administrasjon. I dag er Bærum kommune eier av bygningen, men Telenor er leietager og fronter bygningen som en del av Telenor Kulturarv. Smia er eneste bygning som står igjen etter Televerkets virksomhet her. Bygningen ble vernet i 1997. I 2017 utførte XK Entreprenør full fasaderehabilitering på Smia. Alt av puss ble hugget av og ny puss påført med hydraulisk kalkmørtel og til slutt malt med kalkmaling.

Les mer

Kristian Augusts gate 14

«XK Entreprenør er flinke. De hører så absolutt til de bedre håndverkerne. De fortjener positiv omtale. Vi er svært godt fornøyd med jobben de gjorde for oss her. Skal vi pusse opp flere fasader, vil vi bruke dem igjen.»

Les mer

GM Brydes vei 17

Vi støpte gulv, la membran og fliser som del av totalrenovering av baderom.

Les mer

Murmester Arild Levernes

«Jeg har kjent XK Entreprenør i mange år som kunde hos Einar Stange AS. De har noen fantastiske håndverkere, ikke minst innen restaurering og kalkarbeider. Firmaet har en svært dyktig leder med god forståelse for materialbruk, og som alltid er mest opptatt av å levere et godt stykke arbeid.

Les mer

Onsøy Kirke

Onsøy Kirke er en gammel middelalderkirke. Etter tidligere maling med organiske materialer var skadene på fasaden store, med avflassing av maling og forvitret dårlig puss, som falt av i flak. Skader etter ødelagte takrennenedløp var det også noe av. En granittrapp foran hovedinngangen måtte også legges om.

Les mer

Fjelkensvingen 8

I forbindelse med oppføring av et nytt og moderne boligkompleks ble XK Entreprenør valgt som ansvarlig for puss og maling av fasade. Vi kom til et klargjort underlag med ferdig monterte aquaplater. Her er benyttet Weber Ventiguard extreme. Vi avsluttet prosjektet med to strøk silikonharpiks pussmaling.

Les mer

Luck, Gruners gate 9

«Et butikklokale vi overtok i Grünersgate i Oslo, viste seg å ha fukt langt oppover veggene. Vi kontaktet gårdeieren, som hadde benyttet XK Entreprenør ved tidligere anledninger, og anbefalte dem til oss. Det var et lykketreff. Vi ønsket å åpne butikken så fort som mulig, selv om lokalene var ubrukelig til vårt formål, som var Conceptbutikk med klær, interiør og frisør/barbershop. Heldigvis kunne XK Entreprenør jobbe for oss samtidig med oppdraget de fikk for gårdeieren. Det ble et helstøpt prosjekt. XK Entreprenør sørget for lufting og tørking av kjeller og fullstendig rensing og rehabilitering av både utvendig fasade og innvendig puss, tak og vegger.»

Les mer

Fagertunveien 6A

I forbindelse med totalrenovering av bad støpte vi gulv, la membran og monterte flis.

Les mer

Camilla Sandem Dhelie, Tidl. Salgssjef Fasade/Vegg Weber Norge

«XK Entreprenør viser omsorg og respekt både for bygget, materialene og byggherre. De har meget god kunnskap og kompetanse om bruken av produktene og er tro mot prinsippene om rehabilitering og istandsetting av eldre murgårdsbebyggelse. Kombinasjonen av tradisjonelle materialer og metoder sikrer holdbare løsninger.

Les mer

Sollerud Gård, Lilleaker

Sollerud er en gård i Oslo som har gitt navn til boligstrøket Sollerud i bydel Ullern. Gården var krongods frem til 1646. I 1741 kom den i bondeeie, og var det fram til 1820. Gården var knyttet til en skysstasjon og et fergeleie ved Lysakerelva. Hovedbygningen, som er bevart, ble oppført i pusset tegl for Carl Rustad i 1871, ved arkitekt Heinrich Ernst Schirmer. Samtidig ble det oppført drengestue, stall og stabbur, og også disse er bevart. Samtlige bygninger er regulert til bevaring.

Les mer

Bispegården

Bispegården i Oslo ble oppført i 1623 på stedet som tidligere var Olavsklosteret. Gamlebyen i Oslo har vært bispesete fra ca. 1070. Grunnet forfall ble bispegården lagt ut for salg i 1874. Da ingen kjøper meldte seg, ble deler av bispegården revet og erstattet av nye bygninger i årene 18883-1884, tegnet av arkitekt Henrik Thrap-Meyer.

Les mer

Professor Dahls gate 35

Professor Dahls gate 35 er en flott bygård satt opp i teglstein med dekorasjoner i tegl og puss. Fasadene var malt med organisk maling som var diffusjonstett, noe som hadde ført til avflassing av maling, og skadet og dårlig puss. Ubehandlet teglstein var forurenset gjennom mange år, og det var endel dårlige beslag og nedløp.

Les mer