Smia, Gamle Drammensvei 25, Bekkestua

Bygget og jobben

I den gamle smia på Stabekk i Bærum banket kunstnere ut skulpturer over den samme ambolten som en gang ble brukt til å lage telemontørenes redskaper. Bygningen ble oppført rundt 1900.

Bygningen var opprinnelig en del av en større bygningsmasse. Den ble overtatt av Norges Telegrafverk (Telenor) i 1924 som smie for å produsere kabelfester til jernbanen. Televerket eide et stort område på Stabekk for verksteder og administrasjon. I dag er Bærum kommune eier av bygningen, men Telenor er leietager og fronter bygningen som en del av Telenor Kulturarv. Smia er eneste bygning som står igjen etter Televerkets virksomhet her. Bygningen ble vernet i 1997.

I 2017 utførte XK Entreprenør full fasaderehabilitering på Smia. Etter at all puss ble hogget, fant vi ut at bygget manglet fundament. På grunn av dette fikk teglkonstruksjonen alvorlige setningsskader, samt en del frossen stein som måtte byttes. Det ble bestemt at XK Entreprenør skulle etablere nytt fundament på hele bygget. Etter at fundamentet var etablert pusset vi fasaden med hydraulisk kalkmørtel, som til slutt ble malt med kalkmaling.