Schweigaardsgate 28, Trelastlageret

Bygget og  jobben

Fasaden mot Schweigaards gate til landets eneste fredede trelastlager ble satt opp på nytt etter en brann i 2003. Bygningen ble tegnet av arkitekt Harald Kaas og oppført i 1912.

Bygningen var ikke godt nok brannsikret, selv om det var bevilget penger til det. Trelastbygningen ble fredet blant annet på grunn av en karakteristisk form på fasaden og den historiske betydningen den har for trevaredrift i Oslo og langs Akerselva fra 1500-tallet og fremover.

Oppbyggingen av fasaden mot ble utført av oss etter gamle skisser og fotografier. Oppbyggingen ble gjort med tidsriktige materialer i forhold til når bygningen var bygget, og ble malt med kalkmaling, som senere er erstattet med silikatmaling, som gir bedre resultat mot forurensning og sprut fra biler i Schweigaards gate, som går tett inntil fasaden. Byggherre valgte oss også for oppmalingen.

Den nye fasaden ble fredet av byantikvaren straks den var ferdig bygget.