Oscars gate 31

Bygget og jobben

Oscars gate 31 ligger i Homannsbyen, som er en oase vi kan være stolte av. Villaen ble oppført i 1860 av fideikomissbesitter Valentin Wilhelm Hartvig Huitfeldt-Kaas etter arkitekt Bulls tegninger, og tilhørte senere sønnen, riksarkivar Huitfeldt-Kaas. Huset har tilhørt samme familie siden det ble oppført.

Vi rehabiliterte villaens fasader i 2013 - 2014. Det ble benyttet kalkmørtler, de riktige materialer for en antikvarisk fasade. Alle dekorasjoner og detaljer, som trekninger og bånd, ble reparert og tilbakeført til sin originale form. Fasadene ble malt med silikatmaling, som skal gi huset en riktig fargesetting, samtidig som pussens levekår er opprettholdt.

 Ingenting å påpeke

«Når du bor i et hus med antikvarisk verdi, ønsker du fagfolk til å rehabilitere; fagfolk du kan stole på og som virkelig kan sitt håndverk. Å følge med på hva XK Entreprenør utførte, gjorde at vi ble enda stoltere av huset vårt. Det er et firma jeg ikke nøler med å anbefale til krevende jobber. Alle var hyggelige å ha med å gjøre. Jeg har ikke én eneste ting å sette fingeren på.»

Henrik Huitfeldt, Huseier

Oslo’s vakreste bolig

Homansbyens perle – en oase av historisk betydning. Les om Oslo’s vakreste bolig i denne artikkelen fra Boligmagasinet nr 3. 2014: