Onsøy Kirke

Bygget og jobben

Onsøy Kirke er en gammel middelalderkirke. Etter tidligere maling med organiske materialer var skadene på fasaden store, med avflassing av maling og forvitret dårlig puss, som falt av i flak. Skader etter ødelagte takrennenedløp var det også noe av. En granittrapp foran hovedinngangen måtte også legges om.

Fredrikstad Kirkelige Fellesråd bestemte derfor at kirkens fasader og tak skulle rehabiliteres tilbake til den tilstanden den var i da den var ny. Vi utførte murarbeidene i 2010 - 2011 for Fredrikstad Kirkelige Fellesråd. Det ble utført kjemisk malingsfjerning på mur og treverk der dette var nødvendig. Dårlig puss ble hugget ned, frossen stein ble byttet ut, trekninger ble rehabilitert tilbake til sin opprinnelige form, dekorasjoner ble tilbakestilt. Ny kalkpuss ble påført. Maling av murverk med silikatmaling. Treverk som takutspring og vinduer ble malt med alkydoljeprodukter etter byggherres ønske.