Malermester Ole Andreas Klaveness

 De vet hva som skal til

«Murerfaget har gjennomgått store endringer de siste 50-60 år. Men ikke all utvikling har vært til gavn.

Den gamle murbybebyggelsen, primært i byene, bygger på en tradisjon vi kan spore helt til bake til førkristen tid. Den bygger på tegl- /naturstein og kalkmørtler. Bare i Oslo regner vi med at vi har ca. 4500 slike bygninger fra ca. 1800 frem til 1915-1920. Forvaltningen av disse byene kan det sies mye om. Mange har ønsket å rive det meste. Heldigvis har den holdningen snudd.

Kunnskapen om hvordan man bygde og vedlikeholdt disse gårdene er blitt delvis borte. Annen generasjons murere her i landet har ikke hatt systematisk opplæring i de gamle teknikkene og materialene i faget.

Kalkmørtler ble mindre og mindre benyttet, til fordel for sementbaserte mørtler. Dette har fått katastrofale følger. Feil bruk av materialer er en av de største årsakene til at vi har et så stort skadeomfang på murbebyggelsen.

Heldigvis er det innvandret murere til Norge som til fulle behersker det vi trenger. De kommer fra en eldgammel tradisjon hvor teglstein og naturstein murt med kalkmørtler er enerådende. Spesielt innfor pussarbeider utfører de med største selvfølgelighet vakre detaljer i eksempelvis trekninger, gesimser og omramminger.

Jeg har kjent Xhevdet i mer enn 20 år. Vi fant fort ut felles forståelse for de utfordringer man har stått og står overfor med gamle murbygg.

Xhevdet har utviklet sin virksomhet til en solid entreprenørvirksomhet. Han kjenner norske forhold godt, og vet hva som skal til for å levere et godt resultat i overenstemmelse med omforente murerfaglige prinsipper. Jeg kan derfor anbefale XK entreprenør AS til alle som ønsker kvalitet.»