Sollerud Gård, Lilleaker

Bygget og jobben

Sollerud er en gård i Oslo som har gitt navn til boligstrøket Sollerud i bydel Ullern. Gården var krongods frem til 1646. I 1741 kom den i bondeeie, og var det fram til 1820. Gården var knyttet til en skysstasjon og et fergeleie ved Lysakerelva.

Hovedbygningen, som er bevart, ble oppført i pusset tegl for Carl Rustad i 1871, ved arkitekt Heinrich Ernst Schirmer. Samtidig ble det oppført drengestue, stall og stabbur, og også disse er bevart. Samtlige bygninger er regulert til bevaring.

På Sollerud gård utførte vi en total renovering av fasade, fullført med tre sjikts puss bestående av hydraulisk kalkmørtel. Tilstanden til bygget var dårlig og det var nødvendig å hugge ned all puss og detaljer og pusse på nytt. Vi fjernet frossen stein, reparerte setningsskader, fjernet løs fugemasse og fuget på nytt.

Fasaden ble malt med silikatmaling fra STS. Skrafitti malerarbeid på himlinger er utført av Malermester Ole Andreas Klaveness.

Vi sto også ansvarlig for restaurering av vinduer og dører.