Kristian Augusts gate 14

Bygget og jobben

På denne bygården, som ligger ved siden av Nasjonalgalleriet i Oslo, var det nødvendig med full antikvarisk fasaderehabilitering og maling. Fasaden var malt med plastmaling, noe som førte til store skader i pussen på grunn av at overflaten ble for tett. Alle pussplater ble derfor hugget ned av oss og pusset på nytt med tre sjikts hydraulisk kalkmørtel. Alt av trekninger, profiler og detaljer ble tilbakeført til sin opprinnelige stand. Vi malte til slutt med diffusjonsåpen silikatmaling fra keim.

– Bruker dem gjerne igjen

«XK Entreprenør er flinke. De hører så absolutt til de bedre håndverkerne. De fortjener positiv omtale. Vi er svært godt fornøyd med jobben de gjorde for oss her. Skal vi pusse opp flere fasader, vil vi bruke dem igjen.»

Gårdeier