Jarlsberg hovedgård

Bygget og jobben

Jarlsberg hovedgård er et gods og et stamhus like utenfor Tønsberg. Stamhus betød at godset skulle arves udelt av eldste sønn. Det ble opprinnelig opprettet som grevskap i 1673 for Peder Schumacher Griffenfeld under navnet Griffenfeldt Grevskab. Dette var Norges annet og siste grevskap. Ifølge adelsloven av 1821 opphørte Jarlsberg å være grevskap da den siste dansk-norske greve Peder Anker Wedel Jarlsberg døde i 1893 og tittelen greve gikk ut av bruk. Eiendommen brukes i dag av familien Wedel Jarlsberg.

På Jarlsberg Hovedgård utførte vi i full rehabilitering av bakgårdsfasade/østfasade med hogging av all puss, reparasjoner av setningsskader samt utbedring av underlag. Vi påførte ny sjiktpuss i tre lag med hydraulisk kalkmørtel og avsluttet med kalkmaling.

 

– Resultatene taler for seg selv

«Det er lett å la seg smitte av Xhevdets engasjement for murerfaget og gamle teknikker. Nordfasaden på Jarlsberg Hovedgård er i dag rensket for 70 og 80 tallets fremtidstro på moderne produkter, og tilbakeført til fordums glød.

Utfordringene ligger lagvis på Jarlsberg; første etasje har gråstein bundet med nuthår og blod, mens kalk og teglestein fulgte ombygningene med 2. og 3. etasje på 1700- tallet. En slik bygning kan ikke være pakket inn i sement og plast! Det er lett å si at man skal tilbake til utgangspunktet, men hvordan gjøre det?

Vi har høstet mye erfaring av tidligere arbeider, og noen ganger settes man «to skritt tilbake». Gjennom samarbeidet med XK Entreprenør og Juuhl & Bratfoss har vi løst mang en utfordring og funnet metoder som varer. Dette er engasjerte mennesker med stor kompetanse og erfaring. Resultatene taler for seg selv.”

C. Nicolaus Wedel Jarlsberg, Stamhusbesidder

Jarlsberg Hovedgård/Stamhuset Jarlsberg