Bispegården

Bygget og jobben

Bispegården i Oslo ble oppført i 1623 på stedet som tidligere var Olavsklosteret. Gamlebyen i Oslo har vært bispesete fra ca. 1070. Grunnet forfall ble bispegården lagt ut for salg i 1874. Da ingen kjøper meldte seg, ble deler av bispegården revet og erstattet av nye bygninger i årene 18883-1884, tegnet av arkitekt Henrik Thrap-Meyer.

I tillegg til å huse administrasjonen tilknyttet Oslo bispedømme, var bispegården biskopens privatbolig til midt på 1980-tallet. Fra 1986 har Oslo bispegård i sin helhet vært disponert av den kirkelige administrasjon for Oslos biskop og bispedømmerådet.

Bispegården ble rehabilitert av oss i 2000 for NCC. Fasadene består av en blanding av tegl og naturstein. Puss ble hugget ned, skadede trekningsdeler og dekorasjoner ble reparert/gjenskapt i sin originale form. Bygningen ble fargesatt med silikatmaling fra Keim i forbindelse med rehabiliteringen.