Om Oss

Vi føler stolthet for faget og har trygghet og kompetansen som skal til for å levere kvalitet.

Vi er kjent som kvalitetsleverandør av et tradisjonsrikt håndverk

Vi er stolte av faget vi utfører. XK Entreprenør har egne murere, murmester og ingeniør. Vi utfører alt i mur og pussarbeider, flislegging, fasadeisolering og entrepriseoppdrag i samarbeid med andre håndverkere. I tillegg til puss og betong utfører vi gulvavretting og radonsikring. Vi utfører alt av malerarbeid, samt komplette våtrom med membran og flis.

Byggeteknikk med puss på murverk har gamle aner i Skandinavia helt fra 1200-tallet. For å få en velfungerende pussfasade med lang levetid er det nødvendig å velge riktig produkt i forhold til underlaget. God samvirke mellom pussbehandling og underlag er forutsetningen for en vellykket pussbehandling. Derfor velger vi alltid pussmørteltype ut fra underlaget i hvert enkelt oppdrag.

XK Entreprenør mener at det ikke er godt nok bare med et flott resultat. Det må også ligge kvalitet bak det du ser – og en kvalitet som skal vare i tiår etter tiår. Ikke alle murere har dyp nok kompetanse til å vite hvor viktig det er å bruke riktig type produkt til oppgaven som skal utføres.

Leverandørene av murprodukter bekrefter dette – og behovet for rehabilitering av bygg som ble rehabilitert for bare 10-15 år siden, er dessverre alt for høyt.

XK Entreprenør rehabiliterer fasader som skal vare år etter år – i tiår etter tiår. Det gjør vi fordi vi har tilegnet oss kunnskap om murproduktenes ulike egenskaper.

Kvalifisering

XK Entreprenør er en mesterbedrift og medlem av NML. Vi er godkjent leverandør i StartBANK og har følgende sentrale godkjenning i medhold av plan og bygningsloven av 27. juni 2008 §22 - 1, og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488.

  • Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2

Sentral Godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.

Vår historie

XK Mur & Puss AS ble startet av Xhevdet Kadrijaj i 1994. XK Entreprenør as ble etablert i 2010, med XK Mur og Puss som morselskap.

Xhevdet kom fra Kosovo til Norge i 1989 for å se etter jobb. Som tredje generasjons murer fra hjemlandet var det naturlig for Xhevdet å ville starte i samme bransje i Norge. Han hadde vokst opp med mur, med kalk og gamle teknikker. Men jobb fikk han ikke.
En dag kom han over et byggeprosjekt der et norsk murerfirma holdt på med en spesiell fasade. Ikke alt han så var overbevisende. Xhevdet ønsket å bidra og spurte om han kunne få jobbe der.
Nei, det kunne han ikke. Men kan jeg jobbe gratis? Ja, vær så god. Xhevdet arbeidet med murpussen og overbeviste murmesteren om at han behersket faget til gangs. Han ble tilbudt jobb, og fra den dagen har han aldri vært arbeidsledig.

Til Norge tok Xhevdet med seg håndverkskunnskaper og erfaring. Dette har gjort at XK Entreprenør skiller seg ut blant norske murerfirmaer. Prosjekter han utførte for 25 år siden, står like godt i dag.

Xhevdet benytter fagfolk hovedsakelig fra Polen som arbeidskraft, både på grunn av deres stolte håndverkstradisjoner, deres solide kunnskap om mur og pussearbeider og deres iver i arbeidet.
 Fra starten satset firmaet på restaurering av gamle fasader, og har opparbeidet seg et meget godt renommé i bransjen; hos byggherrer, samarbeidspartnere og hos antikvariske myndigheter.

I dag er XK Entreprenør en allsidig entreprenørbedrift som påtar seg store og små oppdrag for det profesjonelle og private markedet.

Daglig leder er Xhevdet Kadrijaj. Robin Kadrijaj er utdannet bygningsingeniør og er prosjektleder. I tillegg er Rolf Tollefsen ansatt som juridisk konsulent. Han har tidligere blant annet vært ansatt som adm. direktør og advokat i Norske Murmesters Landsforening gjennom 25 år.

Alle har lang erfaring og kompetanse innen sine fagområder.